h1

Framing

Framing is …

… het inrichten van organisaties. Enerzijds bronnen verwerven, vormen, inrichten, modelleren en stuctureren tot verhoging van de functionaliteit.
Anderszijds de krachten daarin werkzaam (h)erkennen. Dit zit meer op de onderlaag. Je ziet het niet maar iedereen weet dat het er is.

Structuren geven de formele organisatie weer. Alles wat beschreven en vastgelegd is. Organisatieschema’s, productstructuren, routing van producten, beoordelings-systematieken, werkroutines,  overlegvormen en -frequenties etc…

Systemen vormen de informele organisatie; inhoud en lading. Welke krachten spelen binnen een organisatie? Wat houd die (oude) bedrijfscultuur in stand? Hoe veranderend was het ‘changeprogram’ nu eigenlijk? Hoever terug reikt ons collectief geheugen?  Hebben wij een collectief geweten? Waarom sneuvelen zoveel mensen op bepaalde functies?  Hoe lopen hier de hazen?

Bedrijfsstructuren en -systemen zijn twee zijden van dezelfde medaille. De fomele kant toont zich. Soms te graag. Of er iets mooier moet zijn dan het is. De informele kant hoort er onlosmakelijk bij maar hangt meestal uit zicht.

Advertenties
%d bloggers liken dit: