h1

Geheel

Plainframing werkt welliswaar vanuit en met de structuren en systemen van organisaties maar wij brengen altijd het geheel in beeld. En voor ons is het vanzelfsprekend dat we het dan nadrukkelijk over de mensen hebben die binnen uw bedrijf waarde toevoegen. Zij geven de organisatiestructuur kleur. Zij vormen het systeem van uw organisatie. Een structuur of systeem heeft geen ziel zonder mensen. Een organisatie kan alleen groeien als de mede-werkers groeien.
Om dit geheel te kunnen zien, moet je afstand nemen. Dat geeft overzicht. Lijnen worden een plaatje met betekenis.

Advertenties
%d bloggers liken dit: