h1

Systemisch

Een opmerkelijke vorm van een structuur is de structuur die speelt tussen mensen. Vanwege de vaak onzichtbare dynamieken liever systeem genoemd. Deze systeemdynamieken hebben alles te maken met de positie van mensen – met elk hun persoonlijke dynamieken die ze inbrengen – in een organisatie. Zelfs nadat ze zijn vertrokken. In een gezonde organisatie voelen mensen zich goed, kunnen hun werk goed doen, kan de organisatie zijn doel in de samenleving vervullen en is er een levendige uitwisseling binnen de organisa-
tie en met de buitenwereld. Een plek waar je graag wilt werken…
k

k

k

Systemisch gezien beperkt een organisatie zich niet tot ‘binnen’ . Klanten, leveranciers, de producten en diensten maken er ook onderdeel vanuit. Het systeem heeft meer eigenschappen dan de som der delen.  Voor het goed functioneren van het systeem zijn een aantal basis principes nodig. Wordt hier niet aanvoldaan, dan ontstaan er negatieve effecten van de systeemdyna-
mieken.

Plainframing helpt bij het herkennen van deze dynamieken en kan samen met de betrokkenen de herstelkrachten van het systeem afstemmen op wat gedaan moet worden om de organisatie systemisch weer op de route te krijgen. Het machteloosheidsgevoel van ‘…het gebeurt gewoon niet…’ wordt systemisch niet meer in stand gehouden. Een constructieve samenwerking is wat meestal volgt.

Advertenties
%d bloggers liken dit: